Эх бэлтгэлд тавигдах шаардлага

“Улаанбаатар принт” хэвлэх үйлдвэрийн гүйцэтгэх ажлын
эх бэлтгэлд тавигдах шаардлага

1. Ажлын файлд тавигдах шаардлага
• Эх файлыг a. Adobe Photoshop
b. Adobe Indesign
c. Adobe Illustrator
d. Corel Draw зэрэг эх бэлтгэлийн программ дээр чанартай бэлтгэнэ
• Microsoft office-ийн буюу Word, Excel, Powerpiont мэтийн программуудыг эх бэлтгэлийн программд

Дэлгэрэнгүй

Проб батлуулах журам

 Гүйцэтгэх ажлын проб батлуулах журам

1. Харилцагч захиалгын төлбөрийг гэрээнд заасны дагуу (бүрэн / хэсэгчилэн) барагдуулж, төлөөлөн ирсэн хүний гарын үсгээр пробыг баталгаажуулсаны дараа захиалгыг хэвлэлтэнд оруулна.

2. Проб гаргах эх бэлтгэл нь “Улаанбаатар принт” хэвлэх үйлдвэрийн эх бэлтгэлд тавигдах

Дэлгэрэнгүй