Тэтгэмж, тусламж

Таван Богд Менежмент ХХК ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудалд анхааран “Гэр бүлээ батлуулсны, шинэ хүүхэдтэй болсны, гэнэтийн осол, аюулын, гачигдлын “ гэх мэт олон төрлийн мөнгөн тэтгэмж, тусламжийг олгодог.