Шагнал урамшуулал

Жил бүр ажилтнуудынхаа ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, салбар компани бүрээс өндөр гүйцэтгэлтэй ажилтныг шалгаруулан “Гадаадад аялах эрхийн бичиг”-ээр шагнаж урамшуулдаг. Эрхийн бичгээр шагнагдах ажилтнуудын тоо жилээс жилд өсөж байна. Мөн  тэргүүний ажилтнуудыг жил бүр шалгаруулдаг ба мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулдаг.