Нийгмийн хангамж

Таван Богд Группын хэмжээнд 3 сараас дээш хугацаагаар ажилласан ажилтнуудад нэмэлт купоны урамшуулал олгодог. Купон нь Таван Богд Группын салбар компаниудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс сонгон худалдан авахад зориулагдсан үнийн дүн бүхий эрхийн бичиг бөгөөд энэ нь цалингаас гадна нэмэлт хангамж юм.