1

Даралтаар хэвлэх үнийн санал

Захиалга авах доод үнийн дүн: 0.5 сая төгрөг.
Захиалга авах доод тоо хэмжээ: A2/B2 4+4=500%, 4+0=1,000%

Төлбөрийн нөхцөл: 100% урьдчилгаа
Зөвхөн Таван Богд ХХК-ийн цаасаар хэвлэх ба бөөний болон жижиглэнгийн шаталсан үнийн саналаар тооцно.
Үнийн дүн 1.0 сая төг-өөс дээш үед үнэгүйгээр, доош үед 50,000 төг-өөр хүргэнэ.
Хавтанг Сomputer to Plate технологиор бэлтгэдэг тул өнгө салгалтын хальс шаардагдахгүй.
Япон будаг, хавтан ашиглаж хэвлэнэ. 4+4=250 хадаас, 4+0=200 хадаастай.
Та бүхнийг бидэнтэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.