1

Цагалбар

“Улаанбаатар Принт” ХХК нь зурхай судлаач, шинжлэх ухааны доктор, профессор Л.Тэрбишийн цагалбарыг хэвлэх онцгой эрхийг эдэлж 2008 оноос тасралтгүй хэвлэн өөрийн сүлжээгээр орон даяар, асар богино хугацаанд борлуулдаг. Бизнесийн байгууллагууд цагалбарт өөрийн сурталчилгааг байршуулах, мөн харилцагчийн захиалгаар үйлдвэрлэх боломжтой. Цагалбарыг айл өрх бүр худалдан авч, бүтэн жилийн турш хэрэглэдэг.